Eksploatacja i nadzór bieżącej obsługi obiektu:

  • uporządkowanie terenu budowy
  • zakończenie robót wpisem w Dzienniku Budowy
  • odbiór inwestorski i przekazanie wykonanego obiektu inwestorowi
  • rozpoczęcie okresu gwarancyjnego
  • doradztwo i pomoc przy eksploatacji budynku
  • zakończenie eksploatacji obiektu – likwidacja
Close Menu