Planowanie i przygotowywanie inwestycji:

  • ustalenie wstępnej koncepcji
  • określenie sposobu finansowania
  • zakup odpowiedniej działki budowlanej
  • przygotowanie indywidualnego projektu
  • ustalenie ram czasowych
  • wybór właściwego wykonawcy
  • przeprowadzenie formalności urzędowych
  • wykonanie planu „Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”
  • ustalenie formy rozliczania z wykonawcą
  • ustalenie harmonogramu budowy
Close Menu