Budowa i wykonywania:

  • wytyczenie geodezyjne obiektu
  • badania geotechniczne
  • realizacja przyłączy
  • organizacja terenu budowy, realizacja poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z odbiorem jakościowym przez osobę uprawnioną
  • koordynacja dostaw materiałowych i prac oraz czuwanie nad ich zgodnością z projektem, umową i sztuką budowlaną
  • dbanie o właściwą realizację detali mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie budynku
  • bieżąca dokumentacja poszczególnych etapów w Dzienniku Budowy,
  • bieżące czuwanie nad realizacją prac zgodnie z przepisami BHP i planem BIOZ

Przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania.

Close Menu