Budowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania.