Budowa budynków magazynowych i technicznych z przebudową kotłowni Intersnack Poland Sp. z o.o.

Budowa budynków magazynowych i technicznych z przebudową kotłowni przy istniejącej hali produkcyjnej z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji deszczowej i technologicznej, wentylacji mechanicznej, c.o., gazu, elektrycznej, budowa świetlików dachowych oraz wentylacji mechanicznej w istniejącej hali produkcyjnej, przebudowa kolidujących instalacji w terenie oraz przyległego ukształtowania terenu, budowa muru oporowego wraz z przebudową przyłącza gazu- na terenie położonym w m. Nysa, ul. Jagiellońska 22, działka nr 142”- I etap Rozbudowy Zakładu Intersnack Poland Sp. z o.o.

Budowa budynków magazynowych i technicznych przy istniejącej hali produkcyjnej z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji deszczowej, sanitarnej
i technologicznej, wentylacji mechanicznej, grzewczej, elektrycznej, przebudowa hali produkcyjnej w zakresie elewacji, wewnętrznych instalacji: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i technologicznej, grzewczej, elektrycznej, gazu wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowa kolidujących instalacji w terenie, przebudowa stacji uzdatniania wody, budowa sieci hydrantowej, instalacji C.O, deszczowej, sanitarnej oraz murów oporowych a także modernizacja jednego (północnego) pasma świetlnego budynku E na terenie położonym w m. Nysa ul. Jagiellońska 22 w Nysie

II etap Rozbudowy Zakładu Intersnack Poland Sp. z o.o

Close Menu