Modernizacja hali OBRUM Sp. z o.o.

Modernizacja istniejącej Hali Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych “OBRUM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toszeckiej 102 w Gliwicach na potrzeby tworzonych stanowisk audiowizualnych oraz przebudowa części biurowej na cele powierzchni biurowych o charakterze badawczo-projektowym.

Close Menu