Nysa – Hala K „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, opadowej i przemysłowej, gazu, C.O., wentylacji mechanicznej, elektroenergetycznej i słaboprądowej oraz w terenie instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, opadowej i przemysłowej, gazu, elektroenergetycznej, Nysa ul. Jagiellońska 22”