Prace wyburzeniowe, restrukturyzacyjne oraz modernizacja Stalmag Sp. z o.o.