Wykonanie systemu asekuracyjnego na dachu biurowca Polskiego Koksu S.A